Zakres usług

Analizy chłonności / feasibility study

Koncepcje

Uzyskiwanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekty budowlane

Decyzje środowiskowe

Projekty przetargowe

Projekty wykonawcze

Nadzor autorski