Budynek Wielorodzinny w Warszawie, ul.Białostocka

Faza projektu:

Projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy 2017-2019