ul. Wojska Polskiego - budynek mieszkalny wielorodzinny