Hotel w Sosnówce

Faza projektu:

Koncepcja i Projekt Budowlany 2018

 

Ilość pokoi: 127